Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων 2019Β

Για να δείτε το Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων πατήστε <<εδώ>>

Οι ώρες εξετάσεων, καθορίζονται ως εξής:

Α’ Κύκλος: 14:00 – 16:00

Β’ Κύκλος: 16:00 – 18:00