Ο/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις των Ι.Ε.Κ. είναι σε θέση να εκτελεί απλές νοσηλευτικές πράξεις, ύστερα από ανάθεση και υπό την εποπτεία του υπεύθυνου Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης η αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα καιh την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Για να ανταπεξέλθει στα ιδιαίτερα καθήκοντά του πρέπει να:

 • Συμμετέχει ενεργά στους θεραπευτικούς χειρισμούς, σε όλες τις φάσεις της ψυχικής νόσου
 • Συναισθάνεται και κατανοεί τις ανάγκες των ψυχικά πασχόντων
 • Οικοδομεί υποστηρικτική σχέση με τον ασθενή
 • Εφαρμόζει αυτόνομες απλές θεραπευτικές ενέργειες
 • Βοηθά & υποστηρίζει τον ψυχικά πάσχοντα, προκειμένου να ενταχθεί στο περιβάλλον του τμήματος
 • Εφαρμόζει όλες τις ιατρικές οδηγίες, με στόχο την προστασία, τη βελτίωση και – σταδιακά – την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς
 • Υπερασπίζεται και υποστηρίζει τον ψυχικά πάσχοντα και την οικογένειά του
 • Συμβάλλει και ενθαρρύνει στην πρόληψη της ψυχικής νόσου και την αποκατάσταση
 • Συμμετέχει στην άρση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας
 • Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων πράξεων, στο πλαίσιο των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας τα απαραίτητα υλικά εργασίας ( εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα)
 • Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς ή αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές, κατά περίπτωση, που πληρούν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας δεδομένων, πάντα υπό την εποπτεία Νοσηλευτή  Πραγματοποιεί απλή / βασική νοσηλευτική και σωματική αξιολόγηση των ψυχικά πασχόντων
 • Εφαρμόζει όλες τις ιατρικές οδηγίες με στόχο την προστασία, τη βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς
 • Προστατεύει, διατηρεί και προάγει την υγεία του ασθενούς

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο/η καταρτιζόμενος/η, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον/την καθιστούν ικανό/ή να εργασθεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:

 • Ιδιωτικά ή Δημόσια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικά ή Δημόσια Νοσοκομεία που διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα
 • Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές για άτομα με Ψυχικές Παθήσεις
 • Κοινοτικά Κέντρα
 • Μονάδες Επανένταξης
 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 • Μονάδες Απεξάρτησης
 • Δημόσιες κλινικές για άτομα με ειδικές παθήσεις
 • Ιδιωτικές κλινικές για άτομα με ειδικές παθήσεις
 • Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
 • Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.α.)

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ είναι τα ακόλουθα:

• Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης ενός διαιτολογικού χώρου ή χώρου μαζικής εστίασης.
• Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών παρασκευής τροφίμων.
• Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών επικοινωνίας με τον πελάτη.
• Εκτέλεση παρασκευής και διανομής φαγητών σε νοσοκομεία, ώστε το φαγητό των ασθενών να παρασκευάζεται σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο.
• Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων.
• Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης.
• Ικανότητα αναγνώρισης βασικών τεχνικών σύνταξης διαιτολογίου.

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Ειδικά θέματα φυσικής

Γενική χημεία

Αρχές διατροφής Ι

Μοριακή βιολογία & Γενετική

Ανατομία

Φυσιολογία

Αναλυτική χημεία

Νοσολογία

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

B ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές διατροφής ΙΙ

Μικροβιολογία

Χημεία τροφίμων

Βιοστατιστική

Βιοχημεία

Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τεχνικές παρασκευής διατροφής Ι

Βιοτεχνολογία

Νομοθεσία & Δεοντολογία

Θεραπευτική διαιτολογία

Παχυσαρκία και μεταβολισμός

Έλεγχος και καταλληλότητα τροφίμων

Ψυχολογία και διατροφή

Διατροφή υγιών ατόμων

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τεχνικές παρασκευής διατροφής ΙΙ

Διατροφή υγιών ατόμων

Ψυχολογία

Διατροφή

Αθλητισμός και διατροφή

Φαρμακολογία

Οργάνωση και διοίκηση διαιτολογικών χώρων

Κλινική παθολογία