Ο Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει τη συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού και του εσωτερικού και ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συνοδεία τους. Προσλαμβάνεται από ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές ομαδικών ταξιδιών, tour operators,αλλά και από τουριστικά γραφεία εισερχόμενου τουρισμού στους τόπους προορισμού ανάλογα με τη ζήτηση, την εποχικότητα και τον όγκο δραστηριοτήτων του τουριστικού πρακτορείου είτε σε μόνιμη βάση είτε με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που προσφέρει στο τουριστικό πρακτορείο. Η υπηρεσία που παρέχει είναι καθοριστική, ώστε να χαρακτηριστεί ένα ταξίδι επιτυχημένο και ο διοργανωτής ως «ειδικός» στον χώρο των ομαδικών οργανωμένων ταξιδιών.

Ο τομέας δραστηριοτήτων του Τουριστικού Συνοδού αφορά τους εξής δύο τομείς:

Α) Τη συνοδεία του γκρουπ και τις υποχρεώσεις προς τους συμμετέχοντες πελάτες, οι οποίες ξεκινούν από τη χώρα προέλευσης των τουριστών. Ο κύριος όγκος εργασίας λαμβάνει χώρα στον τόπο προορισμού και ολοκληρώνεται με την επιστροφή και τη λήξη του ταξιδιού.

Β) Τις δραστηριότητες που απορρέουν από την ιδιότητα του «Τουριστικού Συνοδού» ως tour leader,ως εκπροσώπου του ταξιδιωτικού γραφείου στον τόπο προορισμού. Αυτό σημαίνει ότι διεκπεραιώνει ζητήματα και διαδικασίες που αφορούν τη σχέση του γραφείου με προμηθευτές τουριστικών υπηρεσιών στον τόπο προορισμού.

Οι φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι, στους οποίους μπορεί να απασχοληθεί ο Τουριστικός Συνοδός είναι οι εξής:

  • Το Υπουργείο Τουρισμού και οι επιβλέποντες φορείς
  • Τα τουριστικά γραφεία
  • Οι ξενοδοχειακές μονάδες
  • Οι εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων
  • Οι αεροπορικές εταιρείες
  • Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες
  • H Εκκλησία της Ελλάδος και οι Ιερές Μητροπόλεις

Τέλος, ο Τουριστικός Συνοδός μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ είναι τα ακόλουθα:

• Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου. Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός τουριστικού γραφείου.
• Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/Back Office). Η εξοικείωση με τις εξελίξεις στην οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονα οργανωμένου τουριστικού γραφείου.
• Αερομεταφορές. Καλές γνώσεις για τις εξελίξεις στις αεροπορικές εταιρείες, τη λειτουργία των αεροδρομίων και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Διαχείριση Εισερχόμενου – Εξερχόμενου Τουρισμού. Καλή γνώση στη διαμόρφωση και εφαρμογή του οργανωμένου ταξιδιού (Πακέτο), του επαγγελματικού τουρισμού, και της διεκπεραίωσης των ταξιδιωτικών τυπικοτήτων.
• Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων – Συστήματα Κρατήσεων

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλικά – Αγγλική τουριστική ορολογία

Γαλλικά

Βασικές αρχές τουρισμού & Τουριστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου

Παγκόσμια τουριστική γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Τουριστικό marketing – Δεξιότητες πωλήσεων

Αεροπορικοί ναύλοι – Έκδοση εισιτηρίων – Συστήματα κρατήσεων

Ιστορία του ελληνικού πολιτισμού

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

B ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλικά – Αγγλική τουριστική ορολογία

Γαλλικά

Βασικές αρχές τουρισμού & Τουριστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιβαλλοντική πολιτική και προστασία στον τουριστικό τομέα

Οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου

Παγκόσμια τουριστική γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Αεροπορικοί ναύλοι – Έκδοση εισιτηρίων – Συστήματα κρατήσεων

Στοιχεία εμπορικού δικαίου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλικά – Αγγλική τουριστική ορολογία

Γερμανικά

Οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου

Αεροπορικοί ναύλοι – Έκδοση εισιτηρίων – Συστήματα κρατήσεων

Εξυπηρέτηση πελατών: Τομείς τουριστικών υπηρεσιών & Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας

Βασικές αρχές λογιστικής

Αερομεταφορές: Αεροπορική εταιρία, αεροδρόμιο – Υπηρεσίες

Διαχείριση εισερχόμενου – εξερχόμενου τουρισμού, οργανωμένο ταξίδι (πακέτο), επαγγελματικός τουρισμός, ταξιδιωτικές τυπικότητες

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλικά – Αγγλική τουριστική ορολογία

Γερμανικά

Διεθνείς σχέσεις μεταφορών

Αεροπορικοί ναύλοι – Έκδοση εισιτηρίων – Συστήματα κρατήσεων

Εξυπηρέτηση πελατών: Τομείς τουριστικών υπηρεσιών & Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας

Διαχείριση εισερχόμενου – εξερχόμενου τουρισμού, οργανωμένο ταξίδι (πακέτο), επαγγελματικός τουρισμός, ταξιδιωτικές τυπικότητες

Συστήματα λειτουργίας γραφείου (Front / Back Office)

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα