Επίσκεψη της ειδικότητας “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού”

στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Επιβλέπουσα εκπαιδεύτρια: Τζαρτζάνη Χρύσα