Επίσκεψη της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) “

στην Hub Logistics, του Ομίλου εταιριών Κοσμάτος.

Επιβλέπων εκπαιδευτής: Καβαλιαράκης Παναγιώτης

Στα πλαίσια του μαθήματος: Γενική Λογιστική

Η εταιρία εξειδικεύεται σε υπηρεσίες Αποθήκευσης – Διανομής – Διαχείρισης Φορτίων (3PL) Logistics. Τους καταρτιζόμενους υποδέχτηκε και ξενάγησε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ο αντιπρόεδρος του ομίλου, κύριος Χρήστος Κοσμάτος.