Επίσκεψη της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

στo τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.