ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)

Επίσκεψη των καταρτιζόμενων στην εταιρία ερευνών και αναλύσεων, Ierax Analytix.