Επίσκεψη της ειδικότητας “ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)”

Στο πολυκατάστημα ΙΚΕΑ.

Στο πλαίσιο του μαθήματος Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτριών : Μπακιρτζή Παντελία και Τουφεξή Ευαγγελία
Η επίσκεψη έγινε με σκοπό την επαφή των εκπαιδευόμενων με το αντικείμενο στο οποίο θα εργαστούν έτσι ώστε να αποκτήσουν μεγάλο εύρος γνώσεων πάνω στις ανάγκες του επαγγέλματος.