Πρακτική άσκηση για ειδικότητες τουριστικών σε ξενοδοχεία

Ζητούνται άτομα για πρακτική στα παρακάτω ξενοδοχεία.

City Hotel
Eagles Palace
Huyatt Thessaloniki Hotel
Mediterranean Palace