Βαθμολογίες 2019

Ανακοινώνονται οι Τελικοί Βαθμοί του εξαμήνου 2019Α για όλες τις ειδικότητες.

Ανακοινώνονται επίσης τα αποτελέσματα επίδοσης του παραπάνω εξαμήνου στη σελίδα της κάθε ειδικότητας.

Οι βαθμοί  και τα αποτελέσματα επίδοσης έχουν εκτυπωθεί με βάση το ΑΜΚ των καταρτιζομένων, οπότε όσοι/ες δεν γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΜΚ, χρειάζεται να τον πληροφορηθούν από τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ.

Τους βαθμούς και τα αποτελέσματα επίδοσης μπορείτε να τα δείτε και από το μενού Καταρτιζόμενοι/ες της ιστοσελίδας μας.

Από τη Δεύθυνση