Υποβολή δικαιολογητικών ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ΔΙΕΚ που επέλεξαν το ΔΙΕΚ Μοναστηρίου για την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών τους μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του ΔΙΕΚ για την κατάθεση του φακέλου τους, από 19/8/2019 έως και 27/8/2019 και ώρες 09:30 – 14:00.

Οδηγίες για την υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών υποψήφιων εκπαιδευτών