Αναβολή μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 07/10/2019 δε θα πραγματοποιηθούν τα κάτωθι μαθήματα ανά τμήμα, λόγω έκτακτης υποχρέωσης του διδάσκοντα ιατρού.

Τμήμα Βοηθών Φυσικοθεραπείας: Στοιχεία Νοσολογίας (14:00-14:45)

Τμήμα Τεχνικών Αισθητικών Ποδολογίας Α1: Ανατομία-Φυσιολογία (14:50-16:20)

Τμήμα Τεχνικών Αισθητικών Ποδολογίας Α2: Ανατομία-Φυσιολογία (16:30-18:00)

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση σε χρόνο που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά.