ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β

1/10/2019 Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου

3/10/2019 Αγιασμός – Έναρξη μαθημάτων

28/10/2019 Εθνική εορτή. Το ΙΕΚ θα παραμείνει κλειστό

21/11/2019 – 29/11/2019 Εξετάσεις Προόδου

24/12/2019 – 7/1/2020 Διακοπές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς

24/1/2020 Λήξη μαθημάτων

27/1/20120 – 31/1/2020 Αναπληρώσεις μαθημάτων

(30/1/2020 Εορτή Τριών Ιεραρχών. Δεν θα γίνει κατάρτιση)

3/2/2020 – 7/2/2020 Τελικές εξετάσεις

10/2/2020 – 11/2/2020 Επανεξετάσεις

14/2/2020 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Λήξη εξαμήνου