Επίσκεψη στη 16η Παγκρήτια Έκθεση

Οι καταρτιζόμενοι/ες του τμήματος Α2 της ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής- Υπηρεσία Ορόφων -Εμπορευματογνωσία), στο πλαίσιο των μαθημάτων Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα και υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτριών Ζαίμη Αντιγόνης και Σιφνιάδου Δέσποινας, επισκέφθηκαν την 16η Παγκρήτια Έκθεση.