Επίσκεψη τμήματος Α1 στην Φιλοξένια

Φωτογραφικόυλικό απο την εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Τεχνικος ΤουριστικώνΜονάδων και Φιλοξενίας Α1 στις 08/11 και 09/11 στην ΔΕΘ στην PhiloxeniaHotelia 2019.