ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Η εξεταστική περίοδος προόδου για το χειμερινό εξάμηνο 2019 θα διαρκέσει από την 21/11/2019 έως την 29/11/2019. Τα μαθήματα θα εξετάζονται σε ημέρες και ώρες σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Από τη Διεύθυνση