Πρακτική Άσκηση Αδερφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ

Παρακάτω αναφέρονται οι θέσεις  πρακτικής που αφορούν στα υποκαταστήματά μας στη Θεσσαλονίκη.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση

Νίκη Παπαμακαρίου

HR Business Partner

Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.

Λ. Αθηνών 71, Τ.Θ. 1200

101 73 Αθήνα

Τηλ.: 210 348 3394

Email: n.papamakariou@saracakis.gr

www.saracakis.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΜΗΜΑΑΤΟΜΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ACSΣΥΝ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΥΠΟΔΟΧΗ1ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – MARKETING
CVMΣΥΝ/ΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΥΠΟΔΟΧΗ1ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – MARKETING
ACSΣΥΝ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ
CVMΣΥΝ/ΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ
ACSΣΥΝ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧHΜΑΤΩΝ Β.ΟΛΓΑΣ 153 1 ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ