Επίσκεψη στο Capsis Hotel

Επίσκεψη στο Capsis Hotel τα τμήματα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) υπό την επίβλεψη των καθηγητών Κα. Τσιούφη και Κα. Τουφεξή στα πλαίσια των μαθημάτων Γαλλικά και Αρχές Οικονομικής.