Επίσκεψη Φιλοξενίας Α1 στο STAY HYBRID YOUTH HOSTEL

φωτογραφικό υλικό απο την εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος ΤεχνικοςΤουριστικών Μονάδων και Φιλοξενίας Α1 στις 12/12 στο STAY HYBRID YOUTHHOSTEL