Εκπαιδευτική επίσκεψη Μακιγιάζ εξάμηνο Γ

Την Παρασκευή στις 13/12 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικήδράση στο Α & Β ΚΑΠΗ Συκεών , όπου οι σπουδάστριες είχαν τηνδυνατότητα να εφαρμόσουν περιποίηση & μακιγιάζ προσώπου , καθώςεπίσης και μεθόδους αποτρίχωσης. Η δράση πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη των καθηγητριών κ. Καλομοίρη, κ. Κλιάνη , κ. Μεγακλή καικ. Μητσοπούλου. Οσυντονισμός έγινε από τις υπεύθυνους του ΚΑΠΗ , σύμφωνα με τουςκανονισμούς του κέντρου  ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένου. Οι  Κυρίες-μέλη του ΚΑΠΗ συνεργάστηκαν άψογα με τις σπουδάστριες και έμειναναπολύτως ευχαριστημένες από τα αποτελέσματα , ενισχύοντας έτσι τηνδιάθεση & την θετική εικόνα για τον εαυτό τους .