ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι/ες καταρτιζόμενοι/ες του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση και δεν έχουν παραδώσει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, να το παραδώσουν άμεσα στα γραφεία του ΔΙΕΚ το αργότερο μέχρι τις 15/01/2020.

Από τη Διεύθυνση