Λήξη Πρακτικής – Έκδοση ΒΕΚ

Παρακαλούνται όσοι/ες καταρτιζόμενοι/ες του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση να παραδώσουν άμεσα το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, τη Βεβαίωση Παρουσίας Εργοδότη και μία μικρή έγχρωμη φωτογραφία στα γραφεία του ΔΙΕΚ το αργότερο μέχρι τις 20/03/2020, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση ΒΕΚ πριν την ημερομηνία λήξης κατάθεσης αίτησης για τις εξετάσεις πιστοποίησης.