Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας

Μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία αποφασίσθηκε η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες, το ΔΙΕΚ Μοναστηρίου ανακοινώνει στους εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους τα εξής:

 1. Αναστέλλονται για 14 ημέρες (11/3/2020 έως 24/3/2020) όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες στις οποίες, σύμφωνα με νεότερες οδηγίες, συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα μαθητείας και η πρακτική  άσκηση. Πιο συγκεκριμένα:
  • Αναστέλλεται η κατάρτιση εντός των χώρων του ΔΙΕΚ για όλα τα τμήματα και ειδικότητες
  • Αναστέλλεται η κατάρτιση εκτός των χώρων του ΔΙΕΚ (π.χ. εστιατόρια, κέντρα αισθητικής, συνεργεία κλπ) όπως είχε προγραμματισθεί για ορισμένα μαθήματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων
  • Ματαιώνονται όλες οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που είχαν προγραμματισθεί να πραγματοποιηθούν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος
  • Αναστέλλεται το Πρόγραμμα Μαθητείας συνολικά, δηλαδή και το Πρόγραμμα Μαθητείας στο ΙΕΚ  (θεωρητική κατάρτιση Παρασκευής) και το Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας
  • ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η Πρακτική Άσκηση για όλους τους καταρτιζόμενους /τις καταρτιζόμενες.
  • Οι διοικητικές λειτουργίες θα συνεχισθούν κανονικά για όλο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Τα γραφεία θα παραμένουν ανοιχτά και οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού θα είναι από τις 14:00 έως τις 18:00, καθημερινά.
 2. Σχετικά με τη λειτουργία του ΔΙΕΚ μετά την αργία της 25ης Μαρτίου, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Από τη Διεύθυνση