Ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτήσεων

Λόγω των έκτακτων συνθηκών των τελευταίων ημερών στην εκπαιδευτική αλλά και διοικητική λειτουργία των δομών εκπαίδευσης και της δέουσας προσοχής που πρέπει να επιδείξουμε προς την κατεύθυνση διασφάλισης της δημόσιας υγείας, παρακαλούμε τους/τις καταρτιζόμενους/ες και τους/τις εκπαιδευτές/τριες του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου να μην προσέρχονται στο χώρο του ΔΙΕΚ για αίτηση ή/και παραλαβή βεβαιώσεων που τους/τις αφορούν, αλλά να επιτελούν τις παραπάνω λειτουργίες, ηλεκτρονικά (μέσω e-mail). Πιο συγκεκριμένα:

  1. Για βεβαιώσεις σπουδών, στρατολογίας και αποφοίτησης καθώς και ατομικά δελτία, οι καταρτιζόμενοι/ες μπορούν να «κατεβάσουν» την αντίστοιχη αίτηση από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ, να την συμπληρώσουν, να την υπογράψουν και στη συνέχεια αφού την σκανάρουν, να την αποστείλουν μέσω e-mail στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση iekmonastiriou@gmail.com

Στην παραπάνω αίτηση είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου, ΑΜΚ, Ειδικότητα/Τμήμα, Εξάμηνο Κατάρτισης, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας

2. Για βεβαιώσεις διδακτικής απασχόλησης και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι εκπαιδευτές/τριες μπορούν να συμπληρώσουν μία αντίστοιχη αίτηση, να την υπογράψουν και αφού την σκανάρουν να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω

Στην παραπάνω αίτηση είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Ειδικότητα, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και όχι σε αυτήν από την οποία θα την έχουν αποστείλει