Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Σύμφωνα με οδηγίες  της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης προτρέπονται οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι να κάνουν χρήση ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέψουν την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία εκπαιδευτών και σπουδαστών, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass.

Στην παραπάνω πλατφόρμα, όπως γνωρίζετε, μπορεί να αναρτηθεί εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, εκπαιδευτικά βίντεο κλπ.) και σύντομα θα ενεργοποιηθούν και άλλα εργαλεία, όπως η δυνατότητα συμπλήρωσης τεστ, ερωτηματολογίων ή εκπόνησης γραπτών εργασιών από τους σπουδαστές τις οποίες θα αναρτούν στην πλατφόρμα. Φυσικά για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης για τον/την κάθε καταρτιζόμενο/-η. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία οι καταρτιζόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τμημάτων που έχουν από το προηγούμενο εξάμηνο, για να βλέπουν το εκπαιδευτικό υλικό που τους αφορά.