Συνέχιση αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας

Σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/Β’/21-3-2020) η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών παρατείνεται μέχρι την 10-4-2020.

Συνεπώς, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες που απαιτούν φυσική παρουσία των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων, δηλαδή οι δια ζώσης διδασκαλίες, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, η Πρακτική Άσκηση και η Μαθητεία. Για τον λόγο στηρίζονται και προωθούνται οι εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες όπως η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Open eClass, η οποία όπως γνωρίζετε έχει ενεργοποιηθεί και λειτουργεί ήδη από την προηγούμενη χρονιά και σας προτρέπουμε να την χρησιμοποιείτε όσο γίνεται πιο συχνά.

Από τη Διεύθυνση