Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

Σε συνέχεια των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, ο ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως τις 30/4/2020.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την υποβολή της αίτησης καθώς και να υποβάλλουν τις ερωτήσεις – απορίες τους σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων, μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ