Παράταση αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας

‘Οπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στις 10/4/2020, αποφασίσθηκε η παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, όπως αυτή ρυθμιζόταν στην προηγούμενη ΚΥΑ, έως και τις 10 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Υπενθυμίζουμε στους/στις καταρτιζόμενους/ες ότι στις λειτουργίες που αναστέλλονται συμπεριλαμβάνονται η Πρακτική Άσκηση και η Μαθητεία.