Αγγελία πρακτικής άσκησης για την ειδικότητα ΤΕΠ

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών ανακοινώνει μια (1) θέση πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα της Πληροφορικής με αντικείμενο “Υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων”
Ο/Η τελειόφοιτος/η θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο του τμήματος Πληροφορικής και θα συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών του τμήματος, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε όλους τους χρήστες των Υπολογιστικών Συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ.

Αρμοδιότητες:
• Η καθημερινή παρακολούθηση των συστημάτων και η διασφάλιση της ομαλής τους λειτουργίας.
• Η επιδιόρθωση, αναβάθμιση και επίλυση προβλημάτων (hardware/ software) και των περιφερειακών τους.
• Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλους τους χρήστες των Υπολογιστικών
Συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Τελειόφοιτος/η IEK στην ειδικότητα της Πληροφορικής
• Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows
• Γνώση βασικών εννοιών σε θέματα δικτύων
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
– Προσωπικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο
– Διάθεση για δουλειά και εκμάθηση νέων αντικειμένων
– Προηγούμενη ενασχόληση με το αντικείμενο θεωρείται πλεονέκτημα

Τοποθεσία: Οδός Δασυλλίου, Ελαιώνες Πυλαίας, Θεσσαλονίκη (πρόσβαση με αυτοκίνητο ή με
λεωφορείο, οδηγίες πρόσβασης στην ιστοσελίδα http://www.itsak.gr/contact/directions)
Επόπτης πρακτικής: Κυριακή Κωνσταντινίδου, kiriaki@itsak.gr ,2310-476081 (222)