Αγγελία πρακτικής άσκησης για την ειδικότητα ΤΕΠ

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών ανακοινώνει μια (1) θέση πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα της Πληροφορικής με αντικείμενο “Υποστήριξη κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων”
Ο/Η τελειόφοιτος/η θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο του τμήματος Πληροφορικής και θα συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών του τμήματος, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα του Ινστιτούτου που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Linux.

Αρμοδιότητες:
• Η καθημερινή παρακολούθηση των συστημάτων και η διασφάλιση της ομαλής τους λειτουργίας.
• Η συντήρηση, αναβάθμιση και αντιμετώπιση προβλημάτων (software)
• Η αυτοματοποίηση διαδικασιών παρακολούθησης και συντήρησης των συστημάτων

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Τελειόφοιτος/η IEK στην ειδικότητα της Πληροφορικής
• Προηγούμενη γνώση στην χρήση λειτουργικών συστημάτων Linux
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
– Προσωπικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο
– Διάθεση για δουλειά και εκμάθηση νέων αντικειμένων


Τοποθεσία: Οδός Δασυλλίου, Ελαιώνες Πυλαίας, Θεσσαλονίκη (πρόσβαση με αυτοκίνητο ή με
λεωφορείο, οδηγίες πρόσβασης στην ιστοσελίδα http://www.itsak.gr/contact/directions)
Επόπτης πρακτικής: Κυριακή Κωνσταντινίδου, kiriaki@itsak.gr ,2310-476081 (222)