Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα των Chef

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι ζητούνται 2 άτομα για πρακτική άσκηση για
σεζον στην Χαλκιδική στην θέση του Μάγειρα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω του email:
info@city-plaza.gr