Πρακτική Άσκηση για καταρτιζόμενους Μηχανοτρονικής

Ζητούνται άτομα για πρακτική άσκηση στην ειδικότητα της ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ από τον όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη στα υποκαταστήματα της Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία Επιχείρησης:

Νίκη Παπαμακαρίου

HR Supervisor

Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.

Λ. Αθηνών 71, Τ.Θ. 1200

101 73 Αθήνα

Τηλ.: 210 348 3394 – 6957503600

Email: niki.papamakariou@saracakis.gr

www.saracakis.gr

OES_gr300px