ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 38675 (ΦΕΚ 3780/8-8-2020 τ. Β’) για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, ΙΕΚ, ΣΔΕ κλπ, σύμφωνα με την οποία η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές