ΕΠΙΔΟΜΑ 700 €

Σας ενημερώνουμε ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση – επίδομα των 700 € στους σπουδαστές των ΔΙΕΚ, που ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο, ΔΕΝ αφορά τους καταρτιζόμενους που φοιτούν σε οποιοδήποτε εξάμηνο κατάρτισης, ούτε όσους πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση. Το παραπάνω επίδομα αφορά μόνο τους σπουδαστές που συμμετείχαν σε Πρόγραμμα Μαθητείας (όχι Πρακτική Άσκηση) την ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19, δηλαδή στις 11.03.2020.


Από τη Διεύθυνση