ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10-1-2020

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 30/8-1-2021 της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.» η κατάρτιση θα συνεχισθεί και την επόμενη εβδομάδα από 11-1-2021 έως και 15-1-2021 με μεθόδους Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, είτε σύγχρονης είτε ασύγχρονης. 

To Δ.Ι.Ε.Κ συνεχίζει να λειτουργεί διοικητικά και για την αποφυγή προσέλευσης κοινού συστήνεται ισχυρά για οποιαδήποτε αιτήματα η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:  iekmonastiriou@gmail.com) και σε περίπτωση αδυναμίας η τηλεφωνική επικοινωνία (2310 554501).Για την παραλαβή Β.Ε.Κ. από τους σπουδαστές η προσέλευση γίνεται κατόπιν ραντεβού με την υποχρεωτική τήρηση των μέτρων προφύλαξης, με σεβασμό στους συνανθρώπους μας.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.   

Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ