ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17-1-2021

Κατόπιν της δημοσίευσης στοΦΕΚ 89/16-1-2021 της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060, για την παράταση  αναστολής  δια ζώσης εκπαίδευσης σε ΙΕΚ, από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου   έως και την Κυριακή 24 Ιανουαρίου,

  1. η κατάρτιση θα συνεχισθεί και την επόμενη εβδομάδα από 18-1-2021 έως και 22-1-2021 με μεθόδους εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, είτε σύγχρονης είτε ασύγχρονης. 
  2. Οι καταρτιζόμενοι προηγουμένων εξαμήνων που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν  δεύτερη επανεξέταση σε μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΙΕΚ αποστέλλοντας σχετική αίτηση Επανεξέτασης στο email iekmonastiriou@gmail.com .
  3. Οι καταρτιζόμενοι προηγουμένων ετών που επιθυμούν και έχουν δικαίωμα να επαναπαρακολουθήσουν μαθήματα για τα εξάμηνα Β’ και Δ’ κατά το εαρινό εξάμηνο 2021A’, ενημερώνονται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση Επανεγγραφής στο email  iekmonastiriou@gmail.com .

Καλή δύναμη και πρόοδο στις σπουδές σας

Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ