ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σχετικά με την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης και επιλεγμένων εργαστηριακών μαθημάτων με σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής επικοινωνίας της Διεύθυνσης του Δ.ΙΕΚ με εργαστηριακούς εκπαιδευτές :

1. Θα διεξαχθεί σε επιλεγμένα εργαστηριακά μαθήματα συγκεκριμένος αριθμός ωρών διδασκαλίας με φυσική παρουσία, με στόχο την αρτιότερη εκπαίδευση των καταρτιζομένων στο τρέχον εξάμηνο.

Οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για τις ημέρες και τις ώρες της δια ζώσης εκπαίδευσης με μηνύματα των εκπαιδευτών/τριων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη φυσική παρουσία καταρτιζομένων και εκπαιδευτών εντός εργαστηριακών χώρων είτε εντός είτε εκτός του ΔΙΕΚ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (SELF – TEST), τα οποία πρέπει να διενεργούνται το νωρίτερο 24 ώρες πριν την προσέλευση τους.

2. Για την επανέναρξη των Πρακτικών Ασκήσεων που είχαν ανασταλεί λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαιτείται η καταγραφή των ωρών που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι την αναστολή (2/11/2020) και έκδοση νέας Απόφασης – Έγκρισης . Για τον λόγο αυτό οι καταρτιζόμενοι/ες που είχαν ξεκινήσει τις πρακτικές τους πριν τις 2/11/2020, θα πρέπει να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ στο χώρο του ΔΙΕΚ προσκομίζοντας το Βιβλίο ΠΑ για την προσμέτρηση και καταγραφή των ωρών τους και την παραλαβή νέας Απόφασης.

3. Οι ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σε ΟΛΑ τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα διεξαχθούν ΜΟΝΟ με εκπόνηση ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (projects, εργασίες γραπτές κ.τ.λ.) στα Θεωρητικά και στα Εργαστηριακά Μαθήματα, όπως έγινε και στις εξετάσεις Προόδου.