ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σας ενημερώνουμε ότι όσοι υστερούν σε ένα μάθημα, έχουν δικαίωμα επανεξέτασης  σε αυτό το μάθημα.

Για τον λόγο αυτό θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτές τους ώστε να υποβάλουν νέα εργασία το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28/7/2021. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΚ.

Οι καταρτιζόμενοι που οφείλουν επανεξέταση φαίνονται εδώ