Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το φαρμακείο της Ζουτοπούλου Μαρίας που εδρεύει στη Λεωφόρο Παπανικολάου 74 στα Πεύκα (Ρετζίκι), ενδιαφέρεται να απασχολήσει για Πρακτική Άσκηση, καταρτιζόμενο/η της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τηλ. 2310676548
https://www.pharmacybeaute.gr/