Πρακτική Άσκηση για τις ειδικότητες Κομμωτικής και Ονυχοπλαστικής

Η εταιρεία MEDUSA αναζητά σπουδαστές/στριες για πρακτική άσκηση.

MEDUSA

Τα βιογραφικά τον υποψήφιων παρακαλώ να αποστέλλονται στο sales@medusashop.gr