Εγγραφές Επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του παράλληλου μηχανογραφικού θα πραγματοποιούνται από την Πέμπτη 2-9-2021 έως και την Παρασκευή 10-9-2021 και ώρες 14:00 – 19:00.

Οι επιτυχόντες θα προσέρχονται στα γραφεία στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου (Μοναστηρίου 169-171 – 3ος όροφος) τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και να καταθέσουν τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

Όποιος/α χάσει τις προθεσμίες εγγραφής, αυτόματα χάνει και το αντίστοιχο δικαίωμα εγγραφής στην ειδικότητα επιτυχίας του με το παράλληλο μηχανογραφικό.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Αναλυτικότερες οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μπορείτε να δείτε εδώ.

Τονίζουμε επίσης, ότι κατά την προσέλευσή τους οι υποψήφιοι θα έχουν απαραίτητα μάσκα και θα τηρούν όλα τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 (τήρηση αποστάσεων κλπ)