Εγγραφές Β’ Φάσης

Οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ Φάσης θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 28-9-2021 έως και την Παρασκευή 01-09-2021 και ώρες 14:00 – 19:00, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τρίτη 28/9/2021: Ανεξαρτήτως επωνύμου

Τετάρτη 29/9/2021: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΚΑΜΠΟΥΡΗ

Πέμπτη 30/9/2021: ΚΑΡΑΤΖΑ – ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ

Παρασκευή 1/10/2021: ΣΑΡΙΔΗΣ – ΧΥΤΑ

Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία, γιατί όποιος/α χάσει τις προθεσμίες εγγραφής, αυτόματα χάνει και το αντίστοιχο δικαίωμα εγγραφής στην ειδικότητα επιτυχίας του/της.

Οι επιτυχόντες/ουσες Θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου (Μοναστηρίου 169-171 – 3ος όροφος) τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες για να υποβάλουν αυτοπροσώπως, αίτηση εγγραφής και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά (σε περίπτωση σοβαρού και τεκμηριωμένου λόγου όπως ασθένεια, ωράριο εργασίας κλπ, τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση) :

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιτυχόντες/ουσες από ΒΕΛΤΙΩΣΗ, δεν χρειάζεται να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθώς τα είχαν καταθέσει στο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους στην Α’ Φάση

Τονίζουμε επίσης, ότι κατά την προσέλευσή σας θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μάσκα και να τηρείτε όλα τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 (τήρηση αποστάσεων κλπ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος/η μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Β’ φάσης (δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 1/10/2021)