Διαφοροποίηση έναρξης – λήξης διδακτικών ωρών

Σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 της ΚΥΑ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 55254/2021 – ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021, όπου αναφέρεται: “Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων δύναται να αναπροσαρμόζεται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη της διοίκησης της εκπαιδευτικής δομής” η έναρξη, λήξη και διάρκεια των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με το τμήμα κατάρτισης, σύμφωνα με τον πίνακα που μπορείτε να δείτε εδώ.