ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του εξαμήνου 2021Β στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου ξεκινούν την Πέμπτη 14/10/2021 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα σε όλες τις ειδικότητες και όλα τα τμήματα.

Τονίζεται επίσης, ότι λόγω της λήψης μέτρων για την προστασία έναντι της διασποράς COVID-19, η έναρξη και λήξη των μαθημάτων διαφοροποιείται ανάλογα με το τμήμα κατάρτισης σε δύο κατηγορίες (ομάδες). Επομένως η έγκαιρη προσέλευσή σας εξαρτάται από τη διδακτική ώρα που ξεκινάει η κατάρτισή σας, (1η, 2η κλπ) και από την ομάδα στην οποία ανήκει το τμήμα σας.

Η είσοδος στο κτίριο του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους θα γίνεται αποκλειστικά από την οδό Μοναστηρίου (όχι από την οδό Γιαννιτσών) και μόνο με την επίδειξη του κατάλληλου κατά περίπτωση δικαιολογητικού (πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης έως και έξι μήνες πριν, rapid-test τελευταίου 48ωρου).