Παράταση προθεσμίας για τις αιτήσεις μετεγγραφής από το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων μετεγγραφής των καταρτιζομένων από το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 1/11/2021. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη σχετική ανακοίνωση του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου.