Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Η εταιρία Digital Publications Group IKE, καταξιωμένη πανελλαδικά στο χώρο της εκτύπωσης και πρωτοπόρα στον κλάδο της δημιουργίας προσωποποιημένων προϊόντων αναζητά απόφοιτους σχολής πληροφορικής για πρακτική άσκηση . Παρέχουμε  δυνατότητα ανέλιξης καθώς και το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας. Υποψήφιοι που χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα και διάθεση για την επίτευξη κοινών στόχων παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω email στο c.athanasiadis@myikona.gr

Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής καθώς και τα επιθυμητά προσόντα είναι τα εξής:

Backend Developers

Επιθυμητά προσόντα

– Κατανόηση των αρχών της αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης

– Κατανόηση του μοντέλου Πελάτη-Διακομιστή (Client-Server Model)

– Σχετική εξοικείωση με Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων και μερική γνώση της SQL

– Μερική γνώση θεωρίας γλωσσών σήμανσης (XML, HTML)

Front-End Developers

Επιθυμητά προσόντα

– Αρκετά καλή γνώση της γλώσσας σήμανσης HTML και μερική γνώση θεωρίας γλωσσών σήμανσης

– Σχετική γνώση CSS

– Σχετική γνώση της Javascript ως DOM manipulator

– Θεωρητική γνώση της αρχιτεκτονικής MVC για Front-End εφαρμογές