Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας»

Στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε., εξειδικευόμαστε στην παροχή λύσεων εύκαμπτης συσκευασίας για τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, καλλυντικών, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων παγκοσμίως. Έχοντας 90 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, σήμερα είμαστε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου με περισσότερους από 420 εργαζόμενους. Μέσω ενός άρτια οργανωμένου δικτύου, συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρίες παραγωγής που βασίζονται στην τεχνική εξειδίκευση που τους παρέχουμε. Η συνεχώς εξελικτική πορεία μας είναι αποτέλεσμα σειράς επενδύσεων σε εξοπλισμό, με έμφαση στην έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας, που αποτελεί και το πολυτιμότερό μας κεφάλαιο.

Αναζητούμε σπουδαστές για πρακτική άσκηση στη θέση Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
Κύριες Αρμοδιότητες

–          Ενημέρωση και οργάνωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου

–          Διαχείριση αιτημάτων εργαζομένων

–          Υποστήριξη τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε πληθώρα εργασιών που αφορούν Προσέλκυση και Επιλογή, Ανάπτυξη, Αμοιβές και Παροχές, Αξιολόγηση, Υγεία και Ασφάλεια

Προφίλ Υποψηφίου

–          Άριστος χειρισμό Η/Υ (MS Office & Internet)

–          Γνώση Αγγλικής γλώσσας

–          Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

–          Υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και εχεμύθεια

–          Ομαδικό πνεύμα και ευχέρεια στην επικοινωνία

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος στην επιλογή Νέες Θέσεις Εργασίας http://www.hatzopoulos.gr/site/career/el.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

Περισσότερες πληροφορίες www.hatzopoulos.gr | 2310 551 801 | hr@hatzopoulos.gr | Ελευθερία Παπαρδέλη, Υπεύθυνη Επιλογής & Ανάπτυξης Ταλέντων