Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα “Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – CHEF

Η επιχείρηση Μηντσιωκη Ελένη και Σία ΕΕ (εστιατόριο) ζητεί για πρακτική άσκηση σπουδαστές με ειδικότητα βοηθού μάγειρα.

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε 2310 960075 & 6984633102, τις ώρες 12.00 – 18.00
Μηντσιωκη Ελένη