Απαλλαγές Μαθημάτων

Ανακοινώνονται οι απαλλαγές μαθημάτων για το εξάμηνο 2021Β.

Όσοι/ες πήραν απαλλαγή δεν εξετάζονται και δεν παίρνουν απουσίες στα συγκεκριμένα μαθήματα που πήραν απαλλαγή. Μπορούν όμως, αν θέλουν, να τα παρακολουθούν δια ζώσης ή/και μέσω της πλατφόρμας Open eClass.