Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα Μακιγιάζ και Αισθητικός Ποδολογίας

Ζητούνται άτομα για πρακτική άσκηση από το τμήμα Ποδολογίας Αισθητική Άκρων ή Αισθητική Τέχνη.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310268009-2310551622-2310261002